בדרום הפרוע, שם שולט "חאק אל ערב" - החוק הבדואי. במדינה שבחרה לקדש את ההכלה והמידתיות, סער יוצא לחפש צדק לבתו. אל נקמות - רומן מתח פסיכולוגי.


99 109-9.17%
  • משלוח: 

אופציות נוספות: *