בדרום הפרוע, שם שולט "חאק אל ערב" - החוק הבדואי. במדינה שבחרה לקדש את ההכלה והמידתיות, סער יוצא לחפש צדק לבתו. אל נקמות - רומן מתח פסיכולוגי.


50 85-41.18%